2.AO - Paříme česky!

Učitel 
Jana Krobová

Doufám, že mi projekt pomůže ke zlepšení sdílení vytvořeného a zpochybňování domněnek.

Umělec 
Tereza Krobová

novinářka, scénáristka
Chci lépe porozumět, jak funguje sociální stratifikace. Chci zjistit, jak velké diskurzivní překážky jsou kladeny lidem, kteří nevyrůstají v dostatečně formujícím prostředí a velmi brzo nabydou dojmu, že jsou k ničemu, nic neumí. Chci pochopit, jak silná je tato brzda a chci sama sobě potvrdit, že nijak nesouvisí s inteligencí ani s finančním zajištěním. Chci lépe porozumět "bezcílnosti" života bez ohledu na jakákoliv demografická specifika.

Konzultant 
Eva Matoušová

sochařka
V projektu nás zajímá, zda se osvědčí používání počítačových her ve výuce Českého jazyka na SOU.

Žáci 

2.AO

Popis projektu 

Žáci budou poznávat témata českého jazyka prostřednictvím tvorby počítačové hry.
Spolupracovat budou s novinářkou a scénáristkou Terezou Krobovou.
Žáci budou v rámci výuky českého jazyka tvořit scénář počítačové hry, budou řešit strategické situace různých her, vytvoří manuál k počítačové hře a další…Na závěr proběhne výstava prací – hry, novin, gamebooků.
Cílem projektu je zvýšit motivaci a zapojení v předmětu český jazyk a zlepšit klima třídy – posílit kolektiv.