2.A - S uměním ve škole i za školou ona/on

Učitel 
Jitka Čalová

Díky projektu mám bližší vztah k umění. Využila jsem potenciál umělkyň a získala jsem nové zkušenosti a obohacující prožitky.

Umělec 
Kristýna Šraierová, Lucie Charouzová

malířka/tanečnice
tanečnice: Jsem opravdu ráda, že jsem si vyzkoušela pracovat kreativně i v ZŠ. Mám radost, že to fungovalo, a díky skupinovým úkolům třída v některých okamžicích fungovala jako parta. Jsem ráda, že se do tance - pohybu - zapojili i kluci ze třídy, necítili to jako něco „pro holky“ a někteří z nich byli velice aktivní a kreativní.
Výtvarnice: Děti mě naučily přemýšlet jinak. Dospělý člověk má hranice ve fantazii, zatímco ta dětská je bezmezná.

Konzultant 
Lucie Vojtíšková

produkční a kurátorka výtvarného umění
Naučili jsme se, že informace získané ve škole můžeme uplatnit i v jiných oblastech než pouze ve škole. Například pohyb a mluva je všude kolem nás v široké společnosti.

Žáci 

2.A
Žáci se na projektové lekce s umělkyněmi těšili, srdečně se s umělkyněmi vítali. S velkým zájmem očekávali, co si pro ně nového připravili. V průběhu jednotlivých aktivit byli žáci nadšení a zaujatí.
Učební látku si žáci lépe uchovali v paměti, snadněji si ji vybavují, interpretují své poznatky, objasní vztahy a souvislosti, získali lepší přehled ve vědomostech, dokážou je spontánně prezentovat.

Popis projektu 

Prvouka a český jazyk se propojovaly při vzniku tanečního představení...
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Projekt 2.A v ZŠ Eden probíhal v návaznosti na téma prvouky - od člověka, těla, až po téma národů - shody a rozdíly mezi lidmi. Hlavním cílem projektu bylo rozvíjet sociální a společenské kompetence - jednání, podpořit kamarádské vztahy, vnímavost a respekt. Dále projekt cílil na rozvoj kompetence pro udržitelný rozvoj a na propojení učiva s praxí.
V rámci celé třídy projekt rozvíjel potenciál žáků a pomáhal začlenění znevýhodněných dětí - zlepšení jejich pozice v kolektivu.
Při spolupráci s umělkyní Kristýnou Šraierovou (výtvarné umění, vizuální umění, kombinované umění) a Lucií Charouzovou (tanečnicí, choreografkou, tanečním pedagogem) žáci prošli různými aktivitami - tanec, nonverbální divadlo, různé výtvarné techniky i s netradičními výtvarnými potřebami, šití, realizace vlastních navržených kostýmů. Na výstavě Adolfa Borna s workshopem se zapojili do galerijní animace. V projektu byl kladen důraz na mezioborové vazby – zejména na provázanost prvouky a českého jazyka. Během projektu žáci dobře pracovali a podporovali se navzájem. Finálním produktem bylo taneční představení složené ze dvou částí – části věnované tělu a části věnované různým národům.
Hlavní proměnou byla vyšší aktivita žáků a stmelení kolektivu a podpora vztahů.