2.A - Moje kniha zážitků

Učitel 
Eva Břízová

Očekávám, že v projektu prozkoumáme nové možnosti. Nová bude i možnost zvýšení schopnosti spolupráce a sdílení výstupů.

Umělec 
Tereza Švecová

herečka, žurnalistka, produkční, lektorka dramatické výchovy
Ze začátku bylo těžké hledat klíč k přístupu k sedmiletým dětem, ale po osobním setkání s dětmi se začínají spontánně nabízet a otevírat nové možnosti...

Konzultant 
Lenka Hodoušová

divadlo
V projektu se snažíme nabídnout i pestré alternativní role, abychom předešli pasivitě žáků. O dění budou rozhodovat i děti samy na základě demokratických principů...

Žáci 

2.A

Popis projektu 

Projekt bude probírat látku předmětů člověk a jeho svět a výtvarné výchovy formou rozmanitých her se zapojením dramatické výchovy, focení a výtvarných aktivit. Třída bude spolupracovat s umělkyní Terezou Švecovou.
Každý z žáků bude vytvářet svou vlastní „knihu zážitků“. V rámci projektu proběhne mnoho her pro prohloubení vztahů v kolektivu, pro nalezení sebedůvěry a pozitivních vlastností každého žáka. Do aktivit bude zahrnuto focení, hry s maskami, improvizace i vytváření osobní mapy Kraslic.
Cílem projektu je podpořit a rozvíjet komunikativní, sociální a personální kompetence a motivovat děti k učení.
Závěrečným výstupem projektu bude vzájemná prezentace autorských knih před druhou třídou, ve které probíhá obdobný projekt.