2. třída - Tanec ve tvarech

Učitel 
Marika Možnarová

Očekávám větší míru kreativity využitelnou v jednotlivých vyučovacích předmětech i vyšší míru účasti žáků na kreativitě.

Umělec 
Hana Achilles

choreografka
Očekávám obohacení vlastního uměleckého přístupu – především sociálních a komunikačních dovedností a zkušeností při práci s dětmi.

Konzultant 
Jan Žůrek

divadlo
Hledáme nové kreativní metody práce s dětmi a snažíme se dlouhodobě je ukotvovat ve výuce.

Žáci 

2. třída

Popis projektu 

Třídní projekt se zaměřuje na zpracování témat z geometrie prostřednictvím tance.

Prostřednictvím tance se třída seznámí s geometrickými obrazci.
Bloková výuka s improvizačními hrami povede k přípravě tanečního představení.
Projekt se zaměřuje na rozvoj dobrých vztahů mezi žáky, podporu dobrého třídního klima, na rozvoj koncentrace, vytrvalosti i zájmu o studiu.