2. třída - Brzy jazyk nazývat

Učitel 
Gabriela Půtová

V současném školství je zapotřebí stále se něco nového učit - proto jsem otevřená novým věcem a novým přístupům. Těším se na seznámení s kreativními postupy a na možnosti při spolupráci s umělci. Věřím, že projekt zaujme děti a že se budou více těšit do školy.

Umělec 
Libor Balák

divadlo pro děti, autorský herec
Kreativita je nezbytná nejen při vzniku projektu, ale také v jeho průběhu při nutnosti nadcházet specifická řešení při reakci na aktuální náladu třídy a na neočekávané potřeby žáků.

Konzultant 
Monika Novák Šubrtová

výtvarnice, interiérová designérka
Učíme se poznávat sami sebe i okolní svět z předaných informací ve škole, rodině, z knih, z prožitků, z našich činů, z životních situací... Učíme se celý život, tak proč to nedělat kreativně.

Žáci 

2. třída

Popis projektu 

Výuková témata českého jazyka – od literatury až po mluvnici - zahrne pohádková tvorba textů, divadelních etud i výtvarných děl.
V projektových dnech a v blocích budou žáci druhé třídy vytvářet krátké pohádkové příběhy navazující na literární pohádky – krátké divadelní etudy, písemné a výtvarné práce rozvinou komunikační i vyjadřovací dovednosti žáků (vyprávění, popis).
Cílem je mimo jiné i stmelení kolektivu a kromě divadla jako nástroje projektu se s divadlem žáci setkají ještě v dalších podobách – např. návštěvou Národního divadla včetně jeho zákulisí. V projektu chce spolupracující umělec Libor Balák (divadlo pro děti a autorský herec) prostřednictvím divadla nabídnout kreativní zážitky a podnětné prostředí a žáky pozitivně naladit na fungování ve škole i mimo školu.
Závěrečným výstupem projektu bude prezentace fotodokumentace z průběhu, promítání divadelních etud a divadelní představení v místním kině.