2.SP - Budování pevnosti

Učitel 
Iva Šrámková

Očekávám poznání nových forem a metod výuky.

Umělec 
Libor Graclík

arteterapeut, speciální pedagog, psychoterapeut
Očekávám nový pohled a nové možnosti využití materiálů, invence a rovněž zkušeností žáků a učitelů z praxe. V mé vlastní tvorbě se může projevit posun v oblasti tematické i materiální...

Konzultant 
Kateřina Geislerová

produkční uměleckých eventů
Do projektu Kreativní partnerství jsem se zapojila, protože jsem ráda u toho, když spolu různí lidé tvoří společné dílo a zároveň se od sebe všichni navzájem učí, jak dohromady objevovat nové znalosti, dovednosti, radost i přátelství.

Žáci 

1.SP - obor pečovatelské práce

Popis projektu 

Témata z technologie, občanské výchovy a základů pečovatelství budou probírána v rámci přípravy strategické únikové hry. Tu studenti budou připravovat ve spolupráci s arteterapeutem, speciálním pedagogem a psychoterapeutem Liborem Graclíkem.
Žáci společně připraví strategickou únikovou hru, která bude zpřístupněna i ostatním třídám. Prezentace této únikové hry bude závěrečným výstupem projektu spolu s prezentací výrobků, fotodokumentace.
Cílem projektu je rozvoj spolupráce, empatie, přijetí osobní zodpovědnosti a motivace k činnosti i ke studiu.