2.SK - Estetika na talíři a kultura stolování

Učitel 
Bohumila Servusová

Do projektu se zapojuji, abych poznala nové formy a metody výuky i formy hodnocení. Těším se na získávání dovedností v rámci vzájemné spolupráce s umělcem.

Umělec 
Stanislav Setínský

výtvarník
Očekávám přínosy z prolnutí dvou odlišných světů - umění a třídy kuchařského učebního oboru, které obohatí obě strany o cenné zkušenosti.

Konzultant 
Kateřina Geislerová

produkční uměleckých eventů
Do projektu Kreativní partnerství jsem se zapojila, protože jsem ráda u toho, když spolu různí lidé tvoří společné dílo a zároveň se od sebe všichni navzájem učí, jak dohromady objevovat nové znalosti, dovednosti, radost i přátelství.

Žáci 

1.SK - obor kuchařské práce

Popis projektu 

Projekt se zaměřuje na zpracování témat odborných předmětů: odborný výcvik, technologie a stolničení prostřednictvím výtvarných technik a vizuálního umění.
Žáci spolu s výtvarníkem Stanislavem Setinským navrhnou a sestaví menu. Inspiraci naberou i na exkurzi v bylinkové zahradě.
Závěrečným výstupem projektu bude prezentace vlastních materiálů, výrobků, dokumentace o průběhu projektu na třídním schodišti i v prostorách školy na nástěnkách.
Cílem projektu je zvýšení motivace žáků ke studiu s důrazem na zapojení všech. Výzvou je zlepšení docházky a převzetí osobní odpovědnosti studentů za sebe sama i za skupinu.