2.KČ - Němcová a Havlíček v bublinách

Učitel 
Dana Strouhalová

Chci poznat nové techniky, přístupy a chci si osvojit nové dovednosti, využitelné v další pedagogické praxi.

Umělec 
Stanislav Setínský

výtvarník
Očekávám přínosy z prolnutí dvou odlišných světů - umění a třídy kuchařského učebního oboru, které obohatí obě strany o cenné zkušenosti.

Konzultant 
Kateřina Geislerová

produkční uměleckých eventů
Do projektu Kreativní partnerství jsem se zapojila, protože jsem ráda u toho, když spolu různí lidé tvoří společné dílo a zároveň se od sebe všichni navzájem učí, jak dohromady objevovat nové znalosti, dovednosti, radost i přátelství.

Žáci 

1.KČ - obor kuchař-číšník

Popis projektu 

Projekt bude zpracovávat témata z českého jazyka a literatury prostřednictvím výtvarných technik. Třída 1. KČ bude na projektu spolupracovat s výtvarníkem Stanislavem Setínským.
Třída bude s pomocí výtvarníka zpracovávat tvorbu spisovatelky Boženy Němcové, konkrétně povídku Divá Bára, a v druhém období tvorbu Karla Havlíčka Borovského. Součástí činnosti bude také vyhledávání informací o těchto osobnostech, jejich následné utřídění a výtvarné zpracování. Závěrečnou prezentací vzniklých výstupů bude výstava v prostorách školy.
Cílem projektu je rozvíjení fantazie, vzájemné spolupráce, zapojení i vztahů v kolektivu. Dále se projekt zaměřuje na motivaci žáků – má jim přinést chuť do studia.