2.C - CUKRKANDLBAR

Učitel 
Hana Rozenská

Lepší učení není mučení, když nám pomůže kreativní tvoření.

Umělec 
Eva Blažková

architektka
Je to výzva. Chtěla bych, aby se výuka v běžné třídě změnila, aby byla akčnější, zajímavější, zábavná. Chci zkusit, jestli to (vůbec) jde.

Konzultant 
Jolana Lažová

Snažíme se, aby žáci měli v projektu silné slovo, aby jej spoluutvářeli a nebyli jen pasivními příjemci.

Žáci 

1.C - obor cukrář/cukrářka

Popis projektu 

V třídním projektu bude hlavní náplní hravou formou prostřednictvím výtvarných aktivit uchopit náročný předmět „Stroje a zařízení“.
Studenti budou spolupracovat s architektkou Evou Blažkovou.
Hlavním cílem projektu je ukotvení znalostí z náročného předmětu „Stroje a zařízení“ a rozvoj schopnosti využití těchto znalostí v praxi. Projekt chce zvýšit motivaci žáků ke studiu, podpořit jejich sebevědomí. Společně budou účastníci nacházet překážky, které jim brání v úspěšném studiu a motivaci k jejich překonávání.
Žáci vyrobí prodejní pult/bar/vozík, kde budou prezentovat své výrobky (prodávají, balí, tvoří,…), v nichž se promítne mimo jiné i jejich osobní preference. Závěrečnou prezentací proto bude prodejní výstava