2.BO - Just ZOOM IT

Učitel 
Karolína Hůlová

Doufám, že díky projektu budu mít možnost zjistit, které vyučovací metody žáky baví více a které naopak méně.

Umělec 
Lukáš Janičina a Jan Miko

fotograf/malíř graffity
Lukáš: rád otestuji své pedagogické dovednosti a to, zda budu schopen žákům zprostředkovat informace v jiné perspektivě.

Konzultant 
Eva Matoušová

sochařka
V projektu chceme, aby se škola stala místem, kam se bude žák těšit.

Žáci 

Obor opravář zemědělských strojů

Popis projektu 

Probíranou látku českého jazyka obohatí práce s fotografiemi, videem a tvorba graffity. Na projektu bude se třídou spolupracovat fotograf Lukáš Janičina a malíř graffity Jan Miko.
Jako motivace k zapojení se do látky a témat českého jazyka bude fungovat fotografování, tvorba videí i tvorba graffity. V rámci projektu bude zahrnuta i zajímavá exkurze, závěrečným produktem bude výstava prací studentů.
Hlavním cílem projektu je probuzení zájmu k českému jazyku, ale také bude rozvíjeno sebevědomí žáků, kritické myšlení, schopnost obhájit si svůj postoj. Projekt by měl pozitivně ovlivnit klima v kolektivu.