1. třída - Čarovná kniha písmen

Učitel 
Marcela Balážová

Očekávám větší míru kreativity zaměřenou na využití v jednotlivých vyučovacích předmětech, vyšší míru účasti žáků v rámci cvičení.

Umělec 
Eliška Pavúčková

herečka a lektorka dramaterapie
Očekávám nové zkušenosti, nové poznatky z práce s jiným typem spolupracovníků a nový pohled na věc.

Konzultant 
Jan Žůrek

divadlo
V projektu chceme motivovat žáky, aby měli zájem o vzdělání a výuku samotnou. Chceme podpořit nové nápady žáků a zpestřit jejich výuku, aby je bavila a zajímala.

Žáci 

1. třída

Popis projektu 

Třídní projekt se zaměřuje na zpracování tématu knihy – formy i obsahu prostřednictvím výtvarných i dramatických her v předmětech český jazyk, výtvarná výchova a svět kolem nás.

Žáci budou studovat fenomén knihy – od vzniku papíru, vazby, přes písmo, pečeť až po její obsahové zaplnění. Společná práce žáků na jednom artefaktu bude rozvíjet soudržnost skupiny a pěstovat zájem o společně tvořené dílo. S výsledkem práce se rodiče i další žáci seznámí na konci projektu formou prezentace knihy.