2. OS - Cesta

Učitel 
Dana Dudáková

- jsem narozena ve znamení Panny,
- ve společnosti žáků nestačím stárnout,
- dobijí mi svou energií,
- mám svou práci moc ráda,
- projekt považuji za možnost se něco nového naučit,
- věřím, že si to žáci užijí.

Umělec 
Martina Voráčková

výtvarnice a animátorka
V projektu chci využít genia loci okolí zámku, ve kterém škola sídlí. Těším se na možnosti nahlédnout do světa a způsobu přemýšlení mladých lidí.

Konzultant 
Anne-Francoise Joseph

herečka
Věřím, že vedle faktických vědomostí jsou pro život na profesionální i osobní úrovni zásadní i další schopnosti, jako je kreativita, empatie, vnímavost, odvaha, rozhodnost, vědomí života a jeho sdílení s lidmi a se světem okolo. Umění a vzdělávání spolu mohou vstupovat v tomto směru do velmi konstruktivního a inspirativního dialogu, vzájemně se doplňovat a obohacovat. Očekávám, že projekt Kreativní partnerství otevře nové cesty, nová spojení - mezi lidmi, obory, úhly pohledu - a vedle realizace současných projektů nastartuje a inspiruje efektivní komunikaci na těchto cestách do budoucna, díky čemuž budou, jak věřím, vznikat nové formy dialogu i dál.

Žáci 

1. OS - obor operátor skladování

Popis projektu 

Třídní projekt se zaměřuje na zpracování témat v předmětu odborný výcvik v oblasti logistiky prostřednictvím filmu.
Třída bude v rámci projektu pracovat na vzniku několika krátkých animovaných filmů s tématikou z oboru. Při tvorbě budou spolupracovat s výtvarnicí a animátorkou Martinou Voráčkovou. Po sběru materiálů na různorodých akcích během prvního pololetí žáci zpracují své vlastní filmy, které představí na galapremiéře. Projekt cílí na spolupráci žáků i na zvýšení zájmu o obsah učiva v náročném předmětu. Prostřednictvím filmu chce projekt podpořit nový náhled na obor i na učení jako takové. Projekt má podpořit žáky v dokončení studia i v budoucí seberealizaci.