1.-5. třída Jindřichovice - Děti učí děti

Učitel 
Daniela Kaiserová

Nové zkušenosti v projektu mi přinesou nové možnosti kreativních přístupů v učení.

Umělec 
Tereza Vlašímská

grafická designérka
Těším se na nové zkušenosti i na větší rozhled. Zajímavá pro mě bude zkušenost s plánováním a realizací poměrně komplexního projektu.

Konzultant 
Veronika Žáková

výtvarnice, land-art
V projektu chceme podporovat zlepšení znalostí žáků i prohloubení a podpoření vztahů.

Žáci 

1. - 5. třída

Popis projektu 

Látku z předmětu prvouka žáci uchopí prostřednictvím využívání rozmanitých výtvarných postupů. Žáci budou spolupracovat s grafickou designérkou Terezou Vlašímskou Bredlerovou.
Každý z žáků si vytvoří fantaskní zvíře, které bude složené z různých částí zvířat a bude jim průvodcem celého projektu. Žáci budou doplňovat vlastní didaktickou tabuli, a využijí rozmanité výtvarné postupy (např. tisk na textil). Do spolupráce se zapojí i rodiče a prarodiče. Závěrečným výstupem bude vědecká konference, na které budou žáci prezentovat výsledky svého bádání.