ZŠ Strossmayerovo nám. 4

Podívejte se na průběh projektů ve třídách