Lidé

Kancelář

Marianna Sršňová – zakladatelka

Marianna SršňováVystudovala politologii a evropská studia na FF Univerzity Palackého v Olomouci a religionistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2007 působila jako koordinátorka asociace nadací a asociace nadačních fondů ve Fóru dárců. Následně pracovala 2 roky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici tajemnice náměstka skupiny pro sociální programy ve školství, kde se věnovala oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání a strukturálním fondům. V roce 2010 založila Společnost pro kreativitu ve vzdělávání a věnovala se rozvoji Společnosti a jejich aktivit. Zároveň pracovala na různých pozicích v neziskovém sektoru: např. fundraiser a projektová pracovnice v Poradně pro integraci, projektová manažerka v KTP Společnosti pro kvalifikaci na trhu práce, externí konzultantka pro fundraising.

Katarina Kalivodová, ředitelka

Katarina KalivodováJe absolventkou Akadémie umení v Banské Bystrici v odboru herectví. V roce 2012 ukončila doktorandské studium na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě zaměřené na tradiční lidovou píseň – jako koncept současného divadla. Spolupracovala s mnohými slovenskými i zahraničními divadly a nezávislými skupinami, např. Slovenské komorné divadlo Martin, Mestské divadlo v Žiline, Bábkové divadlo v Žiline, Spišské divadlo, Divadlo Kontra, Continuo, Stella Polaris, Im.pu.re. dance theatre atd. Poslední představení BOI, které vzniklo pod zastrešením produkční společnosti Profitart zaznamenalo úspěch na Slovensku, Maďarsku, Poľsku a v Mexiku. Od roku 2004 působila jako asistentka na Akadémií umení a jako odborný pedagog na Súkromnom hudobno dramatickom konzervatóriu v Martine.

Rovněž vedla několik workshopů zaměřených na detekci v oblasti propojení fyzického výrazu a hlasu na Slovensku i v zahraničí. Se Společností pro kreativitu ve vzdělávání spolupracuje od roku 2013 - na projektech Tvoříme spolu, Kreativní partnerství pro rovné příležitosti jako konzultantka kreativity.

Zodpovídá za: vedení organizace, celkové řízení projektů, je odbornou garantkou programu Kreativní partnerství realizovaného na školách, zodpovídá za navazování spolupráce s partnery, mezinárodní spolupráci a mezinárodní aktivity organizace.

Kristýna Kratochvílová

Kristýna KratochvílováVystudovala pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S kolegyní Mariannou na společných projektech spolupracuje od roku 2012, kdy ještě jako externí vzdělávací pracovnice podporovala děti cizince při realizaci projektu "Tvoříme Spolu". Kromě dalších ročníků "Tvoříme Spolu" se dále již jako zaměstnanec Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání podílela na koordinaci mezinárodních projektů "Týká se nás to!" a "Training requirements and Key Competence for Artists and Creative Practitioners to work in participatory settings" a také jako odborný manažer spolupracovala na pilotním programu Kreativní partnertví pro rovné příložitosti. V současné době vede navazující projekt Kreativní partnertsví Praha.

Michaela Kuříková

Vystudovala v intermediálním ateliéru malby na FaVU VUT. V SPKV se stará o tvorbu programů a metodických podkladů pro školy, aktuálně vede projekt
Vzdělávání pro budoucnost. Inspirují ji možnosti práce napříč obory a umění všeho druhu.

Marie Pánková

V SPKV se s láskou a péčí věnuje komunikaci a propagaci.

Petra Kratošková

Ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání působila na odborných pozicích i na pozici finančního vedení organizace. V současné době působí jako finanční manažerka organizace.


Správní rada:

Josef Fiřt

Josef FiřtJosef Fiřt se narodil v Praze v roce 1976, kde od té doby žije. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 2001 úspěšně absolvoval i postgraduální studium LL. M. na právnické fakultě v Pasově. V roce 2004 se stal advokátem, aby si o tři roky později založil s kolegou vlastní advokátní kancelář, která byla v roce 2013 transformována na Advokátní kanceláři KF Legal, s.r.o., kde je společníkem a jednatelem. V roce 2014 dokončil magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Má milou manželku a dvě dcery.

Tomáš Němec

Tomáš NěmecTomáš Němec pracuje od roku 2007 ve firmě HEWLETT-PACKARD, v současné době na pozici Proposal Manager. Pracoval na různých pozicích i v dalších nadnárodních firmách, v letech 2002 až 2004 ve firmě McCann Erickson a v letech 2005 až 2006 v DHL. Jeho vášně pro cestování a sport se snoubí s rodinným životem, kde je spokojeným partnerem a tátou syna Filípka a dcery Nelinky.

Zbyněk Rozbořil


Dozorčí rada:

Edita Kudláčová

Edita KudláčováEdita Kudláčová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor anglická filologie a nederlandistika. Po delších či kratších studijních i pracovních pobytech v zahraničí ji souhra milých náhod přivedla do Českého rozhlasu, kde od roku 2008 pracovala na Mezinárodním oddělení, nejprve jako specialistka, poté několik let jako vedoucí mezinárodních vztahů ČRo. V současné době pracuje v Českém rozhlase na pozici kreativní šéfproducentky v inovačním útvaru Kreativní HUB. Její hlavní pracovní náplní je dávat prostor novým nápadům, zahraničním trendům a kreativním lidem. Členkou Správní rady Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání je od založení společnosti. Spoustu času tráví na letištích a v zahraničí, ať již na pracovních konferencích a festivalech, nebo sbíráním inspirace a klidu ve volném čase. Má ráda hory a moře, hudbu a americkou literaturu.

Peter Porubský

Vladimír Sršeň

Vladimír Sršeň vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a momentálně pracuje jako advokátní koncipient v Praze. Vladimír během studií působil jako dobrovolník a stážista v několika neziskových organizacích, mimo jiné i ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, kde je nyní členem dozorčí rady.