Kreativní partnerství pro inkluzivní školu

Projekt Kreativní partnerství pro inkluzivní školu začala Společnost pro kreativitu ve vzdělání realizovat od října 2016 jako partner Univerzity Palackého v Olomouci. Koncept projektu je zastřešen britským programem Kreativní partnerství (The Creative Partnership). Projekt nastavuje systém strukturované spolupráce mezi umělci a pedagogy, z níž vzniká výuka s využitím kreativních metod a umění, která se zaměřuje mimo jiné na individuální podporu žáků.

Kromě zavádění programu na několika základních školách v rámci celé České republiky je program pilotně zaváděn na střeních školách bez maturitní zkoušky. Realizace projektu probíhá od října 2016 do září roku 2019. Celkově je do projektu zapojeno 14 škol, přičemž jsou zapojeny střední i základní školy. V rámci projektu bude podpořeno přibližně 1000 žáků, přičemž nejméně 290 žáků je ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.

Cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí, funkční gramotnosti, motivování žáků k učení, zlepšení sociálního klimatu ve třídě a rovněž podpora žáků ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.

Efektivita programu je podpořena akčním výzkumem ve všech zapojených třídách, který realizuje Univerzita Palackého v Olomouci.

Zapojené školy:

 • - SOŠ a SOU Beroun Hlinky
 • - SOU Nové Strašecí
 • - SŠ Bor
 • - Střední škola logistická, Dalovice
 • - SŠ ZŠ a MŠ Kraslice
 • - ZŠ Nejdek, Náměstí Karla IV.
 • - Základní škola, Most, Zlatnická 186
 • - SOŠ Nové Město na Moravě
 • - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21
 • - Gymnázium a SŠ Mikulov
 • - Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník
 • - ZŠ Boženy Němcové, Přerov
 • - SŠ ŽTS, Šumperk
 • - Základní škola, Ostrava – Mariánské Hory

Působnost projetku zahrnuje celkem 8 krajů: Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Olomoucký kraj, Vysočina, Moravsko-slezský kraj, Ostravský kraj

O průběhu a výstupech projektu Vás budeme průběžně informovat.

Projekt Kreativní partnerství pro inkluzivní školu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000601 je spolufinancován Evrospkou Unií.