Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s norskou organizací The Great Pretenders zahájily od prvního dubna 2015 projekt Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků. Projekt probíhá na dvou základních školách v Karlovarském kraji:

  • - ZŠ náměstí Karla IV. v Nejdku
  • - ZŠ Běžecká v Sokolově

Projekt probíhá v inkluzivních třídách a podpoří tak všechny žáky ve třídách s důrazem na individuální podporu romských žáků.

Hlavní metodou projektu je implementace vzdělávacího programu Kreativní partnerství, který rozvííí strukturovanou spolupráci pedagogů s umělci na přípravě a realizaci výuky metodami využívajícími umění.

Práce ve třídách bude zahájena v říjnu 2015 a bude probíhat do ledna 2016. V únoru a březnu 2016 jsou plánovány prezentační akce výstupů zapojených tříd v Nejdku, Sokolově i v Karlových Varech.

Na stránkách projektu Vás budeme informovat o konkrétních aktivitách tříd i o plánovaných termínech závěrečných prezentací kreativních třídních projektů.

Vymezení třídních projektů a jejich cílů:

Každý třídní projekt se přímo zaměřuje na 2 cíle:
- Rozvoj klíčových kompetencí žáků
- Rozvoj motivace žáků k učení, jejich zájmu o vzdělávání
- Specifický cíl třídy.

Každá zapojená třída má stanovené specifické cíle svého projektu, pracuje v rámci vybraných předmětů a zpracovává vzdělávací obsah a využívá odlišné umělecké obory pod vedením umělce profesně se věnujícího tomuto oboru. Níže nabízíme přehled jednotlivých třídních projektů:

ZŠ nám. Karla IV, Nejdek

2. třída – Království děda Mecháčka
8. třída – Chemické hrátky

ZŠ Běžecká, Sokolov

4.B – Avatárci poznávají Karlovarský kraj
7.B – Já jsem kultura
8.B

Projekt je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz), Nadací Karla Janečka (www.nadacekj.cz) a Roma Education Fund (www.romaeducationfund.hu).

Loga partnerů