Listopadové projektové dny 2. třídy ZŠ nám. Karla IV, Nejdek

10.11

Děti venku budovaly domek dědy Mecháčka.Hodina začala výletem do lesa, kde žáci vybírali nejvhodnější materiály a diskutovali co bude pro stavbu potřeba. Vše pak donesli do školy, kde se rozdělili do skupinek, každá s jiným úkolem (střecha, podlaha, zdi).Výsledkem byl malebný domeček.

18.11

Děti zkoušely složit píseň, která by se dala použít v seriálu. Písničky nakonec vznikly dvě a k jedné z nich žáci animovali “klip”. Děti byly rozděleny do skupin a každá se věnovala jedné sloce.

24.11

Díl seriálu se týkal příchodu cizích podivných tvorů do říše dědy Mecháčka. Děti většinu času strávily vyráběním masek a charakterů. Nejdříve pracovaly na kresleném návrhu, ten pak převedly do podoby masky. Nakonec si děti masky oblékly, šlo se ven točit.