4. stkání na ZŠ Běžecká, Sokolov - 8.B

Během setkání žáci zkoušeli vytvářet kruhy pomocí trojúhelníků. Každý kruh tořily dvě skupiny žáků, v každé skupině bylo pět dětí - jeden vedoucí a čtyři 'trojúhelníky', přičemž k vytvoření trojúheníků žáci používali své nohy. Každý tým měl jinou barvu, aby děti lépe pochopily, jak funguje obsah kruhu a co se stane, když se kruh 'otevře'.