Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma Proč mám rád svojí babičku a dědečka

Téma letošního ročníku výtvarné soutěže pořádané Společností pro kreativitu ve vzdělávání
 a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v rámci veletrhu Bambiriáda 2012 bylo inspirováno Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, vyhlášeného Evropskou komisí. Cílem této soutěže bylo zjistit, jak děti vnímají své prarodiče. Dostaly proto za úkol namalovat svou babičku nebo svého dědečka a následně doplnit obrázky o krátké zdůvodnění toho, proč mají své prarodiče rády. Milá a upřímná sdělení téměř 250 dětí ve věku od 2 do 17 let potěšila jistě nejen nás v nadaci, ale i samotné prarodiče. Třicet pět nejlepších prací je zveřejněno v galerii Výboru dobré vůle.

Fotografie ze stánku VDV na Bambiriádě 2012 naleznete zde.