Ukončení projektu Tvoříme spolu - tisková zpráva a výstupy projektu

Děti cizinci z Prahy spolu s českými dětmi úspěšně ukončily půlroční pilotní program kreativního vzdělávacího projektu „Tvoříme spolu“. Díky spolupráci s umělci a profesionály z oblasti užitého umění měly možnost vytvářet komiksy týkající se společenských témat multikulturality, sociální solidarity a občanské angažovanosti. Prostřednictvím vlastní tvorby, pod vedením profesionálních umělců a lektorů, zlepšovaly děti cizinci také své jazykové dovednosti a navazovaly přátelství s českými dětmi. Projekt byl realizován Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. v partnerství s Poradnou pro integraci, o.s. díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 „Cílem projektu bylo najít vhodné a efektivní způsoby podpory začleňování dětí cizinců do vrstevnických kolektivů, rozvoje jejich znalosti českého jazyka a porozumění sociokulturnímu kontextu České republiky. Umění má obrovský vzdělávací potenciál - propojuje, poskytuje nové obzory, alternativy, dokáže motivovat a zprostředkovat i složitá témata. Spolupráce s umělci a profesionály z oblasti užitého umění je pro děti zároveň velice inspirujícím zážitkem. Učí se a rozvíjejí hned v několika oblastech – seznamují se s uměleckými metodami, s informacemi k tématům projektu, rozvíjí své jazykové dovednosti i klíčové kompetence a kreativitu.“ říká Marianna Sršňová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání.

Projekt „Tvoříme spolu“ probíhal jako umělecko-komiksový kroužek, na kterém se děti pravidelně setkávaly a pracovaly na svých komiksech. Vedle kresby a komiksu pracovaly také s fotografií a naučily se základy práce s Photoshopem. Zároveň diskutovaly a rozhodovaly o vývoji příběhů komiksu s ohledem na procesy v demokratické společnosti, řešily otázky lidských práv, předsudků, sociálního vyloučení a solidarity. Komiksy dětí jsou v elektronické podobě k dispozici k vzhlédnutí na webových stránkách www.crea-edu.cz a www.p-p-i.cz.

„Projekt považujeme za velice úspěšný,“ říká Kristýna Kratochvílová, odborná vzdělávací pracovnice Poradny pro integraci se zaměřením na výuku češtiny jako cizího jazyka. „Významným cílem projektu bylo podpořit rozvoj znalosti češtiny u dětí cizinců, což se nám povedlo. Děti se během pololetí stále aktivněji zapojovaly do diskusí, více se obracely na lektory a češtinu používaly i mezi sebou, při navazování nových přátelských vztahů. Mnoho dětí se navíc dožadovalo pokračování kroužku, což považujeme za další stvrzení úspěchu projektu.“

Projekt probíhal od července do prosince 2012 jako pravidelný zájmový kroužek. Výstupem projektu jsou komiksy dětí a také metodika zájmově-vzdělávacího programu dostupná níže.