Společnost pro kreativitu ve vzdělávání zveřejnila Výroční zprávu za rok 2011

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání zveřejnila Výroční zprávu o činnosti organizace za rok 2011.