Společnost pro kreativitu ve vzdělávání a Poradna pro integraci zahájili nový projekt Tvoříme spolu

Logo Tvoříme spoluV červenci 2012 zahájila Společnost pro kreativitu ve vzdělávání nový projekt "Tvoříme spolu" financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt realizuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s Poradnou pro integraci, o.s. (www.p-p-i.cz). Projekt zavádí pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež cizince a také české děti a mládež, které budou realizované na Praze 4. Cílem projektu je zprostředkovat dětem a mladým lidem aktuální témata jako:
- multikulturalita
- sociální solidarita
- já a moje komunita (participace mladých lidí na společenském dění)
a to prostřednictvím využívání umění. V projektu budou děti a mládež pracovat s fotografií, komiksem, ilustrací, koláží. Projekt děti a mládež podpoří v rozvoji jejich kreativity, znalostí uměleckých technik, v jazykových kompetencích, sociokulturních dovednostech.

Volnočasové kreativní dílny budou probíhat od září 2012 do prosince 2012 pod vedením uměleckých lektorek pro oblast fotografie a výtvarných technik a za účasti lektorky českého jazyka a odborné koordinátorky.

Veškeré výstupy projektu a informace o projektu budou zveřejňované na stránkách Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání i Poradny pro integraci a zároveň na  samostatné facebookové stránce: http://www.facebook.com/TvorimeSpolu

Rozpis jednotlivých setkání a jejich obsahového zaměření naleznete v níže přiloženém Harmonogramu.