Školy pro budoucnost - nový projekt SPKV

Naše vzdělávací zážitkové programy, které rozvíjejí dětskou kreativitu, kritické myšlení a také nastavují zrcadlo stávajícímu vzdělávacímu systému, realizujeme už 10 let. Pro příští školní rok pracujeme na přípravě dvouletého projektu Školy pro budoucnost, kterého se budou účastnit vybrané pražské školy, spolu s UUUL - dětské muuuzeum a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Projekt vychází ze strategie pro Vzdělání pro udržitelný rozvoj, která se zejména zaměřuje na:

  • - pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální úrovni,
  • - vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální
  • a environmentální souvislosti a limity,
  • - rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu v souladu s právem a s
  • principy udržitelného rozvoje.


Projekt na školách odstartuje v září 2020.