Kreativní Partnerství - stručné představení programu

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání představila na seminářích v Praze (27. a 28. února 2012) britský program kreativního vzdělávání Creative partnerships (www.creative-partnerships.com).

Program představili naši partneři z Velké Británie, kteří jej vedou a realizují na školách po celé Anglii již od roku 2002 - Paul Collard (výkonný ředitel organizace Creativity, Culture & Education) a Diane Fisher-Naylor (ředitelka rozvoje a podnikání Creativity, Culture & Education).

Na seminářích jsme představili jak program probíhá, jeho hlavní cíle a metody práce. Program je postaven na spolupráci pedagogů s umělci a tvůrčímí profesionály z praxe přímo ve školní třídě ve vyučování. Pedagogové spolu s umělci připravují kreativní a inovativní způsoby výuky a ty následně realizují. Tím se jim daří oslovit děti, získat jejich pozornost, vtáhnout je do aktivit a také je naučit probíranou látku.

Výhodou programu je jeho zaměření na způsoby práce, na rozvoj kreativity v dětech ale také v pedagogech. České školy, které se seminářů účastnily, projevily svůj zájem o zapojení do pilotních aktivit. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání pracuje na přípravách pilotního projektu. Také pracujeme na dalších aktivitách pro detailnější představení programu Kreativních partnerství a průběžně budeme na naše webové stránky doplňovat nové prezentační materiály a videa.

Více o programu, o možnostech jeho aplikace do českých škol i konkrétní příklady kreativní práce na škole naleznete v přílohách.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti