Jaké MĚSTO BUDOUCNOSTI si vytvořily děti ze ScioŠkoly Praha 4? Podívejte se na jejich krásnou animaci!

Když děti necháme vplout do světa fantazie a dobrodružství, přidá se k nim lektorka Markéta Kolářová, může z toho vzniknout třeba tahle úžasná animace, která je výstupem kroužku Město budoucnosti, který jsme pořádali pro děti ze ScioŠkoly Praha 4.


K projektu proběhla 28. ledna vernisáž výstavy Město budoucnosti Eco, na které děti představily své práce z kroužku Město budoucnosti, ve kterém realizovaly vlastní město budoucnosti, seznámily se se základy tvorby prostředí počítačových her, objevovaly svět tvarů a těles a učily se vnímat geometrii komplexně.

"Kroužek sa mi páčil hodně, hodně. Asi najviac vyrábanie domov z papieru a video mesta budúcnosti," říká Johanka, jedna z účastnic kroužku.

Na Město budoucnosti navazuje další kroužek - Světy budoucnosti: nadesignujte si svoji planetu!

Dětský kroužek Město budoucnosti
Všichni známe velkolepé sci-fi filmy nebo počítačové hry, které takové světy zobrazují. Jak ale takový svět v počítačové hře vzniká? V tomto kroužku ožije náš vlastní model Města budoucnosti!
Z dětí se stanou herní designéři a výtvarníci, kteří budou spolupracovat na tvorbě prostředí pro počítačovou hru. Spolu s vizuální umělkyní Markétou Kolářovou budou vytvářet příběh, návrhy postav a 3D model města budoucnosti. Seznámí se s různorodými výtvarnými technikami, včetně 3D skenování a základy tvorby prostředí počítačových her. Prostřednictvím netradičních výtvarných technik budou objevovat svět tvarů a těles a umožní jim vnímat geometrii komplexně. Rovněž se setkají s tématy jako urbanismus, architektura i enviromentálními otázkami. Další informace o kroužku najdete v přiloženém pdf.

Pokud chcete takový kroužek i ve vaší škole, kontaktujte Michaelu Kuříkovou!

MgA. Michaela Kuříková
telefon +420 607 748 845
e-mail  michaela.kurikova@spkv.education