Důležité INFORMACE k aplikaci FyzikAr 7

Rádi bychom upřesnili informace ohledně interaktivní aplikace FyzikAR 7, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, umělecko-technologickým studiem VR_MUSASHI, které se mj. zabývá možnostmi augmentované (rozšířené) reality ve vzdělávání, a designérem Vítem Škopem.

Jedná se o metodickou pomůcku, nikoli učebnici, která by plnohodnotně nahrazovala učebnici pro 7.třídu ZŠ. Rovněž se jedná o pilotní projekt, který stále ladíme spolu s odborníky. Díky této aplikaci se žáci mohou hravou formou seznámit s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované reality. Základními stavebními kameny jsou aplikace s tabletem, který obsahuje 47 animací doplněných o pracovní listy, s otázkami a úkoly s příklady z reálného života.

Aplikace FyzikAR 7 je dílem kolektivu autorů, s platformou Vividbooks, která je soukromým projektem designéra Víta Škopa, nemá nic společného.

Aplikaci si můžete stáhnout a vyzkoušet zde.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání pořádá projektové dny s FyzikArem 7: Fyzika hravě/ Kódování síly. Díky práci s aplikací v kombinaci s tvůrčími aktivitami děti rozvíjejí matematické dovednosti, abstraktní myšlení a kreativitu. Fyzikální jevy získávají prostřednictvím rozmanitých výtvarných činností novou podobu ve formě originálních uměleckých výstupů.

WORKSHOPY:
Kódování síly do kolážových obrazů
/ pro žáky 6. a 7. tříd, 4 hodinový program/

Kódování síly - objekty v ploše
/pro žáky 7. - 9. tříd, 8hodinový program ve 2 projektových dnech/

Více informací najdete v přiloženém pdf.

Dokumenty