Ukázková hodina kreativní výuky literatury na Světě knihy

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. představila dne 12. května 2011 na veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha ukázkovou hodinu kreativí výuky literatury. Ukázkové hodiny se účastnila třída školy Zařízení pro děti - cizince. Hodina by zaměřená na práci s příběhem ze sbírky Tisíc a jedné noci Vyprávění královny hadů o příbězích Bulúkijových.

S textem příběhu jsme pracovali v menších skupinách - sekcích, prostřednictvím básně, komiksu a divadla. Jednotlivé sekce vedly: literární sekce - Kristýna Hasíková; výtvarná sekce - Eva Kocnárová a Karolína Křesťanová; divadelní sekce - Blanka Křivánková.

Cílem hodiny bylo zpracovat vždy část příběhu Bulúkiji prostřednictvím specifických výrazových prostředků vybraného druhu umění.

Níže naleznete podkladové materiály k ukázkové hodině: prvním podkladem je zestručněný text příběhu Vyprávění královny hadů o příbězích Bulúkijových, zpracovaný do formátu synopse jednotlivých scén příběhu. Následují podklady k jednotlivým sekcím, které vždy obsahují relevantní část textu příběhu a pracovní list k navazujícím aktivitám.

V případě literární sekce je podkladový materiál doplněn i o výstup - báseň k první části putování Bulúkiji.

Termín 
Čtvrtek, Květen 12, 2011 - 17:30
Místo 
festival Svět knihy